สำนักสงฆ์บ้านสบเป๊าะ (Ban Sop Po House of priest) ตั้งอยู่ บ้านสบเป๊าะ [&hellip