วัดศรีชุม (Wat SriChum) วัดพม่า ตั้งอยู่เลขที่ 198 ถนนทิพย์วรรณ ถนนศรี [&hellip