พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (Mahathat Chedi Sriviangchai) ตั้งอยู่ที่ [&hellip