Category : วัดร้าง

วัดธาตุโขง (Wat Tat Khong) บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดธาตุโขง บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดธาตุโขง (Wat Tat Khong) บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จั [&hellip

วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) Wat That Khieo บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) Wat That Khieo บ้านเชียงแสนน้อย ตำบ [&hellip

วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) Wat Roi Ko เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) Wat Roi Ko เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชีย [&hellip

วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) Wat Phuok Phan Tong เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) Wat Phuok Phan Tong เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวีย [&hellip

วัดเสาเคียน (Wat Sao Khian) เชียงแสน (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดเสาเคียน (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดเสาเคียน (Wat Sao Khian) เชียงแสน (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเ [&hellip

วัดกู่คำ Wat Ku Kham (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดกู่คำ (วัดร้าง) Wat Ku Kham ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดกู่คำ Wat Ku Kham (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหว [&hellip

วัดหลังคาขาว (Wat Langkhakhao) วัดร้าง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหลังคาขาว (วัดร้าง) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดหลังคาขาว (Wat Langkhakhao) วัดร้าง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธ [&hellip

วัดนก (Wat Nok) วัดร้าง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วัดนก (วัดร้าง) ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนก (Wat Nok) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระ [&hellip

วัดสังขปัต (Wat SangKhaPat) วัดร้าง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสังขปัต (วัดร้าง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสังขปัต (Wat SangKhaPat) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธย [&hellip

วัดหัสดาวาส [Wat Hasadavas] (วัดช้าง) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหัสดาวาส (วัดช้าง) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

วัดหัสดาวาส [Wat Hasadavas] (วัดช้าง) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระน [&hellip