วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา คือ เป็นวันที่ถือกันว่า ตรงกับวันถวายพระเพ [&hellip