วัดโพธิ์แจ้ (Wat Po Chae) ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเอกชัย หมู่ที่ 3 ตำบลบาง [&hellip