Category : ตำบลบางโทรัด

วัดบางน้ำวน ( Wat Bang Namwon ) ตั้งอยู่เลขที่ 81 บ้านบางโทรัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดบางน้ำวน ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วัดบางน้ำวน ( Wat Bang Namwon ) ตั้งอยู่เลขที่ 81 บ้านบางโทรัด หมู่ที่ [&hellip

วัดเกตุมดีศรีวราราม (Wat Ketumvadi Srivraram) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนนพระราม2 ธนบุรี-ปากท่อ บ้านเกตุม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดเกตุมดีศรีวราราม บ้านเกตุม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วัดเกตุมดีศรีวราราม (Wat Ketumvadi Srivraram) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนนพร [&hellip