สีมา (เสมา) เครื่องหมายบอกเขต หรือแดนที่กำหนดไว้สำหรับทำสังฆกรรมต่างๆ [&hellip