วัดวิมลโภคาราม (Wat Wimon Phokharam) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพ [&hellip