พ่อท่านแดง จนฺทสโร พระครูวินิจ ธรรมสาร พระครูมานิต สมณวัตร พระครูโสภณ [&hellip