Category : ตำบลเวียง

วัดพระธาตุสองพี่น้อง ( Wat Phra That Song Phi Nong ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดพระธาตุสองพี่น้อง ( Wat Phra That Song Phi Nong ) เชียงแสน เชียงราย

วัดพระธาตุสองพี่น้อง ( Wat Phra That Song Phi Nong ) ตำบลเวียง อำเภอเช [&hellip

วัดธาตุโขง (Wat Tat Khong) บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดธาตุโขง บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดธาตุโขง (Wat Tat Khong) บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จั [&hellip

วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) Wat That Khieo บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) Wat That Khieo บ้านเชียงแสนน้อย ตำบ [&hellip

วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) Wat Roi Ko เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) Wat Roi Ko เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชีย [&hellip

วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) Wat Phuok Phan Tong เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) Wat Phuok Phan Tong เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวีย [&hellip

วัดเสาเคียน (Wat Sao Khian) เชียงแสน (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดเสาเคียน (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดเสาเคียน (Wat Sao Khian) เชียงแสน (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเ [&hellip

วัดกู่คำ Wat Ku Kham (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดกู่คำ (วัดร้าง) Wat Ku Kham ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดกู่คำ Wat Ku Kham (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหว [&hellip

วัดปงสนุก เชียงแสน (Wat Pong Sanuk) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดปงสนุก เชียงแสน ตำบลเวียง ถนนริมโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดปงสนุก เชียงแสน (Wat Pong Sanuk) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน [&hellip

วัดผ้าขาวป้าน (Wat Pha Khao Pan) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดผ้าขาวป้าน (Wat Pha Khao Pan) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดผ้าขาวป้าน (Wat Pha Khao Pan) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จัง [&hellip

วัดพระธาตุภูเข้า (ปูเข้า) [Wat PraThat PuKhao] ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดพระธาตุภูเข้า (ปูเข้า) [Wat PraThat PuKhao] ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุภูเข้า (ปูเข้า) [Wat PraThat PuKhao] ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบล [&hellip