วัดพระธาตุศรีโยนก (Wat Phrathat Sri Yonok) หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบล [&hellip