Category : โบราณสถาน

วัดธาตุโขง (Wat Tat Khong) บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดธาตุโขง บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดธาตุโขง (Wat Tat Khong) บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จั [&hellip

วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) Wat That Khieo บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดธาตุเขียว ( วัดร้าง โบราณสถาน ) Wat That Khieo บ้านเชียงแสนน้อย ตำบ [&hellip

วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) Wat Roi Ko เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดร้อยข้อ (วัดร้าง) Wat Roi Ko เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชีย [&hellip

วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) Wat Phuok Phan Tong เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพวกพันตอง (วัดร้าง) Wat Phuok Phan Tong เชียงแสน ถนนริมโขง ตำบลเวีย [&hellip

วัดเสาเคียน (Wat Sao Khian) เชียงแสน (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดเสาเคียน (วัดร้าง) เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดเสาเคียน (Wat Sao Khian) เชียงแสน (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเ [&hellip

วัดกู่คำ Wat Ku Kham (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดกู่คำ (วัดร้าง) Wat Ku Kham ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดกู่คำ Wat Ku Kham (วัดร้าง) ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหว [&hellip

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้งอยู่ กลางกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] กลางกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้ง [&hellip

วัดศรีชุม (Wat SriChum) วัดพม่า ตั้งอยู่เลขที่ 198 ถนนทิพย์วรรณ ถนนศรีชุม-แม่ทะ บ้านศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
วัดศรีชุม บ้านศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดศรีชุม (Wat SriChum) วัดพม่า ตั้งอยู่เลขที่ 198 ถนนทิพย์วรรณ ถนนศรี [&hellip

วัดแจ้ง (Wat Chang) ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
วัดแจ้ง (Wat Chang) ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วัดแจ้ง (Wat Chang) ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วัดหลังคาขาว (Wat Langkhakhao) วัดร้าง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหลังคาขาว (วัดร้าง) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดหลังคาขาว (Wat Langkhakhao) วัดร้าง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธ [&hellip