วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) 51 ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเ [&hellip