Tag : ท่าฉลอม

วัดบางหญ้าแพรก (ท่าฉลอม) (Wat Bang Ya Praek) ตั้งอยู่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วัดบางหญ้าแพรก (ท่าฉลอม) (Wat Bang Ya Praek) ตั้งอยู่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบ [&hellip

วัดแหลมสุวรรณาราม (Wat Laem Suwannaram) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วัดแหลมสุวรรณาราม (Wat Laem Suwannaram) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนถวาย ตำบลท [&hellip