Tag : ท่าทราย

วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัดชมภูเวก ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนส [&hellip

วัดตำหนักใต้ (Wat Tamnak Tai) หมู่ 4 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัดตำหนักใต้ ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดตำหนักใต้ (Wat Tamnak Tai) หมู่ 4 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเม [&hellip

วัดทองธรรมิการาม (Wat Thong Dham Mi Ka Ram) ตั้งอยู่เลขที่ 49/7 ถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดทองธรรมิการาม ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วัดทองธรรมิการาม (Wat Thong Dham Mi Ka Ram) ตั้งอยู่เลขที่ 49/7 ถนนเศร [&hellip

วัดศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วัดศรีเมือง (Wat Si Muang) ตั้งอยู่ที่ 1/2 หมู่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมื [&hellip

วัดคลองครุ (Wat Khlong Khru) หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 บ้านคลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดคลองครุ บ้านคลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วัดคลองครุ (Wat Khlong Khru) หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 บ้านคลองครุ ตำบลท [&hellip