Tag : พระอารามหลวงชั้นเอก

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ถนนราชดำ [&hellip

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ถนนสราญรมย์ [&hellip