วัดราษฎร์ศรัทธา “ท้ายดอน” ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบ [&hellip