วัดกลางเกร็ด (Wat Klang Kret) ตั้งอยู่ ม.1 บ้านคลองลัดเกร็ด ตำบลบางตลา [&hellip