Tag : วัดกลาง

วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู) [Wat Chantharam Worawihan] ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู) [Wat Chantharam Worawihan] ถนนเทอ [&hellip

วัดกลางวรวิหาร (Wat Klang Worawihan) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วัดกลางวรวิหาร (Wat Klang Worawihan) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ [&hellip

วัดจันทวงศาราม ( วัดกลาง ) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัดจันทวงศาราม ( วัดกลาง ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วัดจันทวงศาราม ( วัดกลาง ) ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ [&hellip