วัดคุณแม่จันทร์ 910 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร [&hellip