วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนน จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพ [&hellip