วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (Wat Chollapratarn Rangsarit) พระอารามหลวง ถนนติว [&hellip