วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) 199 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเ [&hellip