Tag : วัดญวน

วัดอนัมนิกายาราม Wat Anam Nikayaram (วัดญวนบางโพ) [กว๋างเพื้อกตื่อ] 27 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวนบางโพ) [กว๋างเพื้อกตื่อ] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วัดอนัมนิกายาราม Wat Anam Nikayaram (วัดญวนบางโพ) [กว๋างเพื้อกตื่อ] 27 [&hellip

วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (Wat Sattha Yim Phanich Wararam) (วัดญวนมหาชัย) หมู่ 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (วัดญวนมหาชัย) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (Wat Sattha Yim Phanich Wararam) (วัดญวนมหาชั [&hellip