วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 103 [&hellip