วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เข [&hellip