วัดปรินายก วรวิหาร 1 ถนน ปรินายกเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก [&hellip