วัดผ่องพลอยวิริยาราม ตั้งอยู่ 111 หมู่ 7 ซอยหมู่บ้านศรีพงษ์ สุขุมวิท 1 [&hellip