วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร “วัดประชาธิปไตย” แขวงอนุสาวรีย์ [&hellip