วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร [&hellip