วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เลขที่ 250/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช [&hellip