วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (Wat Sattha Yim Phanich Wararam) (วัดญวนมหาชั [&hellip