วัดศรีเอี่ยม ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ถนน บางนาตราด กิโลเมตรที่ [&hellip