วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป [&hellip