วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ท่าม [&hellip