วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม (Wat Ko Nammatha Pathawa Sancharam) ตำบลหน้าเ [&hellip