วัดเจ็ดโคกวนาราม (Wat Chet Khok Wanaram) ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 3 [&hellip