วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขว [&hellip