วัดมังกรกมลาวาส ( เล่งเน่ยยี่ ) เลขที่ 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัต [&hellip