วัดใหม่ทองเสน 74 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 [&hellip