วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) Wat SiriKamalawat (Wat MaiSena) 41/14 [&hellip