ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2 [&hellip