วัดเทวีวรญาติ (วัดจางวางพ่วง) สวนมะลิ 1 วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป [&hellip