วัดเทวสุนทร (วัดสุนทริการาม) หมู่ 19 ริมคลองเปรมประชากร คลองบางเขน แขว [&hellip