วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 66 เชิงสะพานเทเวศร์นฤม [&hellip