วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตด [&hellip