Tag : แขวงบางขุนพรหม

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม แขวงบางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม แขว [&hellip

วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร [&hellip