Tag : แขวงลาดกระบัง

วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วัดสังฆราชา (วัดสอง) ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหา [&hellip

พระประธานในอุโบสถ วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัดลาดกระบัง (วัดสาม) 520 ถ.ลาดกระบัง – อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เข [&hellip