วัดเทพธิดาราม วรวิหาร ถนนมหาไชย แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหาน [&hellip